Vi har mange års erfaring i at lave indkørsler, havegange & terrasser.
Vi har stor faglig stolthed!

Vi udfører al flisebelægning efter Dansk Standard DS1136 således at kvaliteten af arbejdet er sikret.

Ved udførelse af gangarealer og indkørsler giver vi, som lovpligtigt, altid 5 års garanti.
Vi giver 20 års garanti mod kørespor!
Vi kan dog ikke give garanti hvis vi ikke selv har lavet bunden.
DN giver heller ikke garanti på belægninger der lægges på opfyldte arealer.

 

PRISERNE ER VEJLEDENDE OG VARIERER ALT EFTER OPGAVE OG ADGANGSFORHOLD.

Indkørsel: fra kr. 1250,- pr m2, alt inklulsiv
Terrasser & gangarealer: kr. 625,- pr. m2, alt inklusiv

Standard betonfliser er med i prisen.
Bortkørsel af jord er med i prisen, men der tages forbehold for forurenet jord.